วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ครัวร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

รัฐสภา ร่วมกับ พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม ที่พักสงฆ์เขมาภิรโต อ.บ้านคา จ.ราชบุรี และบริษัท เวสเทิร์นพาร์ทอินเตอร์แมค จำกัด เปิดครัวร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ที่ บริษัท เวสเทิร์นพาร์ทอินเตอร์แมค จำกัด นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงครัวร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง รัฐสภาและ พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม ที่พักสงฆ์เขมาภิรโต อ.บ้านคา จ.ราชบุรี พร้อมทั้งบริษัท เวสเทิร์นพาร์ทอินเตอร์แมค จำกัด ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวขึ้น เพื่อทำอาหารปรุงสำเร็จ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรุงเทพมหานครฯ โดยนายบุญเทียม โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้บริหาร บริษัทเวสเทิร์นพาร์ทอินเตอร์แมค จำกัด เจ้าของสถานที่ เปิดเผยว่า

หลังจากที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม ได้จัดทอดกฐินขึ้นเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้นรวม 2 ล้านบาท และพระอาจารย์ ก็ได้นำปัจจัยของตนเองมาร่วมสบทบด้วยอีกจำนวน 1 ล้านบาท รวมเป็น 3 ล้านบาท เพื่อนำมาซื้อข้าวสาร วัสถุดิบ ในการทำอาหารในแต่ละวัน แล้วนำไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนในเขต กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งในแต่ละวันจะทำการจัดส่งอาหารวันละ 10,000 ชุด โดยมีรถรับส่ง วันละ 3 รอบ เช้า กลางวัน และรอบเย็น โดยจัดส่งไปตามชุมชนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการกันมาตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก พระภิกษุสงฆ์ จากที่พักสงฆ์เขมาภิรโต อ.บ้านคา จ.ราชบุรี แม่ชี นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนโป่งกระทิงวิทยา และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี คณะครู อาจารย์ มาร่วมกันบรรจุอาหาร พร้อมกันนี้ยังได้นำเรืออีกจำนวน 10 ลำ ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในโอกาสนี้อีกด้วยภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
14/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: