วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ส.ส.ราชบุรี เขต 2 นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำที่ศูนย์พักพิงวัดนาหนองนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อพยพมาพักพิงที่ศูนย์อพยพวัดนาหนอง

ที่วัดนาหนอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 ได้นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย วัดนาหนอง โดยนำขาวสาร น้ำมันพืช และแปรงสีฟัน ไปมอบให้ ซึ่งปัจจุบันศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักพิงแล้วกว่า 135 คน โอกาสนี้นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 ได้กล่าวทักทาย พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยอีกด้วยภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
08/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: