วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สนง.จัดหางาน จ.ราชบุรี ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีร่วมกับห้างบิ๊กซี เตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงาน

นางสาวปัทมพร ผุดแก้วเพชร จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีร่วมกับห้างบิ๊กซี สาขาราชบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน บริเวณห้างบิ๊กซี สาขาราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.ซึ่งภายในงานจัดให้มีการรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง การลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ และให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ

สำหรับหลักฐานในการสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และหลักฐานอื่นๆ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร.032-322261-2ต่อ 112และนายจ้างที่สนใจแจ้งด่วน ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นี้


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
08/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: