วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยอดผู้ประสบอุทกภัยเข้าพักพิง ณ จ.ราชบุรีถึงเมื่อคืนนี้ 2,480 คน

ยอดผู้ประสบอุทกภัย เข้าพักพิงชั่วคราว ณ จ.ราชบุรี ยอดเพิ่มขึ้นจากวันที่ 3 พ.ย.54 จำนวน 343 คน รวมเป็นยอดผู้ัพักพิง ณ 4 พ.ย.54 เวลา 21:00 น.ทั้งสินจำนวน 2,480 คน จ.ราชบุรียังสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้อีกกว่า 3,900 คนภาพ/ข่าว สุชาต จันทรวงศ์
5 พ.ย.2554


*****************************************
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: