วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชาว อ.บ้านโป่ง มอบข้าวสาร 20 กระสอบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาว อ.บ้านโป่ง ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 20กระสอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อพยพมาพักพิงที่ จ.ราชบุรี

ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดราชบุรี (ศปภ จ.รบ.) โรงยิมเนเซี่ยม นายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดอาวุโส อ.บ้านโป่ง เป็นตัวแทนชาว อ.บ้านโป่ง นำข้าวสาร จำนวน 20 กระสอบ มามอบให้ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เดินทางมาพักพิงตามศูนย์ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี

สำหรับยอดผู้ประสบอุทกภัย เข้าพักพิงชั่วคราว ณ จ.ราชบุรี ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 4,097 คน โดยแบ่งเป็นคนไทย 3,527 คน และคนต่างด้าวอีกจำนวน 570 คน อย่างไรก็ตามที่พักพิงทั้งหมด 29 แห่งที่จังหวัดราชบุรีจัดเตรียมไว้ให้ผู้ประสบภัยเข้าพักพิงขณะนี้ เต็มแล้ว 9 แห่ง แต่ยังสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้อีก 3,500 กว่าคนภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
09/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: