วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เดิน-วิ่ง 122 ปี สุริยวงศ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2โรงเรียนสุริยวงศ์ จัดงานเดิน-วิ่ง 122 ปี สุริยวงศ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อจัดหารายได้ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ร.ร. สุริยวงศ์

เมื่อเวลา 05.30 น. ของวันที่ 27 พ.ย. 2554 ที่ผ่านมา ที่ ร.ร.สุริยวงศ์ นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง 122 ปี สุริยวงศ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นางกัลยา ศิริเนาวกุล นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สว.ราชบุรี บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี นายชัชวาล ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการ ร.ร.สุริยวงศ์ นางสุรินทร์ ฟูจิตนิรันดร์ ผู้จัดการ ร.ร.สุริยวงศ์ และคณะครูบุคลากร สมาชิกชมรมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสุริยวงศ์ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ในครั้งนี้ ใช้เส้นทางประวัติศาสตร์ถนนรถไฟ-คูบัว ระยะทางวิ่ง 10.5 กิโลเมตร ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ร.ร.สุริยวงศ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว กาญจนา สิมมา
28/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035
ไม่มีความคิดเห็น: