วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยก ต่างระดับกรมทางหลวงจัดโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับที่จุดตัดหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3208 และจุดตัดถนนเทศบาล เพื่อร่วมพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม

กรมทางหลวงจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม (ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยก ต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3208 และจุดตัดถนนเทศบาล (แยกห้วยไผ่) เพื่อร่วมพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมโดยมีประชาชนในชุมชนบริเวณรอบโครงการก่อสร้างทางต่างระดับเข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการเบื้องต้น ของกรมทางหลวงที่ว่าจ้างบริษัทเอกชน สำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3208 และจุดตัดถนนเทศบาลของจังหวัดราชบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร

โดยได้กำหนดรูปแบบการก่อสร้าง ไว้จำนวน 3 แบบ ให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมและจราจร รวมถึงงบประมาณ ในการคัดเลือกเพื่อนำไปปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดโครงการต่อไป ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการศึกษาและคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม จากนั้นจะสำรวจและออกแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 29 มีนาคม 2555 นี้


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
14/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: