วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แถลงข่าว แข่งขันเรือยาวบุญประเพณี ปลอดแอลกอฮอล์อบต.สร้อยฟ้า ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรี แถลงข่าว จัดแข่งขันเรือยาวบุญประเพณี ปลอดแอลกอฮอล์

ที่ อบต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายประชุม พิมพ์โดด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า จัดแถลงข่าว การจัดแข่งขันเรือยาวบุญประเพณี ปลอดแอลกอฮอล์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรี (สคล.)และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ "โครงการแข่งขันเรือยาวบุญประเพณี ปลอดแอลกอฮอล์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”ประเภท 30 ฝีพาย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ที่บริเวณวัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

สำหรับการแข่งขันเรือยาวครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และส่งเสริมให้ประชาชน ชาวตำบลสร้อยฟ้า และตำบลใกล้เคียง ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
05/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: