วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดฝึกอบรม“โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงาน ลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ 3 ปีแรก ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทธุรกิจ โดยจะฝึกอบรมในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2555 รวมระยะเวลา 13 วัน ซึ่งจะรับผู้เข้าอบรมในโครงการนี้จำนวน 30 ราย ฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมกับ"โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2554 รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 032-337504 และ 083-8160155 ในวันและเวลาราชการภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: