วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ศิษย์เก่า มรมจ.ร่วมเสวนาสานฝันครูพันธุ์บึงคณะศิษย์เก่า คณาจารย์ยุควิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงร่วมเสวนา บอกเล่าประสบการณ์ถ่ายทอดแนวอุดมการณ์สานฝันครูพันธุ์บึง ที่มีจิตวิญญาณในการรักชุมชนท้องถิ่น

การพบปะสังสรรค์ของคณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่ายุควิทยาครูหมู่บ้านจอมบึงกลุ่มเล็กๆ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ถ่ายทอดความทรงจำวันวานเมื่อในอดีต และร่วมเสวนาสานฝันครูพันธุ์บึง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับ และขายฝันถึงนโยบายในการฟื้นฟูความเป็นตัวตนของครูพันธุ์บึงในอดีต ที่จะเป็นโมเดลของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูในยุคปัจจุบัน ได้เรียนรู้ความเป็นจิตวิญญาณ และการผลิตครูของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง คือบริษัทที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้วางนโยบายและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

รวมถึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสมศ.ก็ให้การยอมรับและถือเป็นความโดดเด่นในยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นที่ภาคตะวันตก ในการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินงานในช่วง 2 ปีที่เหลือของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน โดยมีพื้นที่เป้าหมายบ้านทุ่งกระถิน ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึงที่จะเป็นการศูนย์การเรียนรู้ครูพันธุ์บึง ที่จะมีทั้งวิชาชีพครู และเกษตรอุตสาหกรรมแบบพอเพียง เพื่อการผลิตเมล็ดพันธ์ความเป็นครูที่มีคุณภาพออกไปร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งเป็นนโยบายขายฝันที่ต้องการให้คณาจารย์ในอดีต ตลอดจนศิษย์เก่าได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม และในการเสวนาบอกเล่าประสบการณ์และวิถีชีวิตของการจัดการเรียนการสอนในอดีต ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นพ้องกันในการสนับสนุนนโยบายฝันครูพันธุ์บึงของมหาวิทยาลันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต่อไป


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: