วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ซ้อมแผนเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิน ท่อน้ำมันแตกและเกิดเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ซ้อมแผนเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิน ท่อน้ำมันแตกและเกิดเหตุเพลิงไหม้

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ที่บริเวณถังเก็บน้ำมันดีเซล โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ได้จัดฝึกซ้อมแผนเตรียมการรับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า หากเกิดเหตุฉุกเฉินอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ระบบพลังงานไฟฟ้า และระบบเศรษฐกิจของประเทศ การฝึกซ้อมครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รวดเร็ว

มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ โดยสมมุติสถานการณ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะที่กำลังเดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงก๊าซ ขณะนั้นมีผู้รับเหมาทำงานตัด เชื่อม และเจีย เพื่อปรับปรุงท่อ ซึ่งงานที่ทำเป็นงาน เกิดประกายไฟและท่อแตกทำให้น้ำมันในท่อไหลออกมานองพื้น สะเก็ดไฟจากงานเชื่อมกระเด็นไปถูกน้ำมันดีเซลที่ไหลออกมา เกิดเป็นเปลวไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว จนต้องประกาศเหตุฉุกเฉิน ระดับ 3 ซึ่งหมายถึง ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้า ไม่สามารถควบคุมและระงับเหตุได้ จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

การฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ ทั้งทีมงานผจญเพลิง รถดับเพลิง และทีมปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัดภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: