วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนวัดเขาวัง กระทำพิธีอำลาครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดเขาวัง กระทำพิธีอำลาครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 อย่างสมเกียรติ

นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง ( แสงช่วงสุวณิช ) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศนียบัตรพร้อมกับกล่าวอำลาครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเขาวังกว่า 1,000 คนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หน้าสนามเสาธงโรงเรียน สำหรับในปี 2554 นี้ ทางโรงเรียนได้มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 7ท่าน โดยทางคณะผู้บริหารของทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีอำลาครูเกษียณอายุราชขึ้นอย่างสมเกียรติ ในโอกาสนี้ มีตัวแทนนักเรียน ของโรงเรียน ได้กล่าวถึงความรู้สึกต่อครูที่เกษียณพร้อมนำพวงมาลัย ดอกไม้มามอบให้กับครูที่เกษียณอายุราชการและร่วมร้องเพลง เพื่อเป็นการเทิดทูนคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจ และปราบปลื้มปีติ ให้กับคณะครูที่เกษียณอายุเป็นอย่างมาก

นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง ( แสงช่วงสุวณิช ) กล่าวว่า การเกษียณอายุราชการเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อถึงเวลาข้าราชการครูทุกคนก็ต้องเกษียณอายุราชเหมือนกัน ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอแสดงคามดีใจกับครูทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานมาจนครบอายุราชการ จนถึงเวลาที่ทุกท่านต้องได้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการอบรมสั่งสอนนักเรียนมายาวนาน ซึ่งการเกษียณอายุราชการของทุกท่านทางโรงเรียนก็รู้สึกเสียใจที่ต้องขาดบุคลากรที่ดี มีฝีมือในการอบรมสั่งสอนไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกท่านก็ยังเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าแก่ทางโรงเรียนวัดเขาวังอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนจะขอจดจำสิ่งที่คุณครูทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความเจริญ และความตั้งใจในการฝึกสอนนักเรียน เพื่อให้ทุกคนเป็นคนดี และเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและประเทศชาติภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: