วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลท่าผาตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรีเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกับ ประชาชนชาว อ.บ้านโป่ง ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี

ที่เทศบาล ต.ท่าผา นายทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ร่วมกับ มูลนิธิโรงเจบ้วนฮกตั้ว ส.ส. ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร และประชาชนชาว อ.บ้านโป่ง ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ลพบุรี ไม่ว่าจะเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น และน้ำดื่ม ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนชาว อ.บ้านโป่ง และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคสิ่งของได้ที่เทศบาล ต.ท่าผา ทั้งนี้เทศบาล ต.ท่าผา ยังเปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ ทุกวันทำการ หรือจนกว่าสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆ ที่ประสบภัยจะคลี่คลายลงไป


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: