วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เปิดธนาคารออมสิน สาขารอยัลพาร์ค


ธนาคารออมสิน เปิดสาขาใหม่รอยัลพาร์ค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ที่ธนาคารออมสิน สาขารอยัลพาร์ค นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารออมสิน สาขารอยัลพาร์ค โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดี เนื่องจากปัจจุบันธนาคารออมสินมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานหลายด้าน อาทิ การเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม ด้านการขยายเครือข่ายการให้บริการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศตลอดมา พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กร การปรับปรุงรูปแบบสาขา และการนำระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นทางธนาคารออมสินภาค 4 จึงได้พิจารณาพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีแล้วเห็นว่ามีศักยภาพในทุกๆด้าน และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดธนาคารออมสินสาขาใหม่รอยัลพาร์คขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.30-17.30 น.ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
13/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: