วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลสมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบล เพื่อสร้างความมั่นใจให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่ผู้พิการ

ที่ ห้องประชุมศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี นาง ศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบล พร้อมทั้ง พ.จ.อ.กิตติภูมิ สืบสาย ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยภาคกลาง คณะกรรมการชมรมคนพิการตำบล และสมาชิกคนพิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในโครงการ

โดยนายสุรพล เจตพุก นายกสมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า เพื่อให้คณะกรรมการชมรมคนพิการในตำบลต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น ส่งเสริมให้มีบทบาททางสังคม เป็นผู้เสียสละแรงกายแรงใจ เพื่อสาธารณะประโยชน์ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้การทำงานด้านคนพิการ มาบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้คนพิการสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่คนพิการอื่นๆในชุมชนของตนเองต่อไป


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
13/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: