วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

เทศบาลตำบลดอนทรายร่วมกับคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชมในตำบลดอนทราย ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดลพบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 ต.ค.54 ที่วัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวศิริพร เนียมรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขต อ.โพธาราม นายชวลิต เนียมรักษา อดีต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนางจิตรลดา เนียมรักษา นายกเทศมนตรี ต.ดอนทราย พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้การนำของนายวันชาติ เนียมรักษา กำนัน ต.ดอนทราย

ได้ร่วมกันทำพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ลพบุรี กว่า 10 คัน โดยทางเทศบาลตำบลทรายได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่ประภัยน้ำท่วม จึงได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

สำหรับสิ่งของที่รับบริจาคนั้น ก็จะเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นหลัก เนื่องจาก ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ไม่สามารถออกมาจับจ่ายได้ จึงได้เน้นในเรื่องของอาหารแห้ง ข้าวสาร น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม เป็นต้น รวมสิ่งของที่นำไปบริจาคในครั้งนี้กว่า 1,000 ชุด พร้อมกันนี้นางจิตรลดา เนียมรักษา นายกเทศมนตรี ต.ดอนทราย และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.ลพบุรี ในโอกาสนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
06/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: