วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชาวบ้านอําเภอสวนผึ้ง บริจาคอาหารช้าง
เกษตรกรอำเภอสวนผึ้ง บริจาคพืชไร่นําไปเป็นอาหารช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังประสบปัญหานํ้าท่วมไม่มีอาหารกิน

ที่หน่วยเฉพาะกิจค่ายทัพพระยาเสือ กรมทหารราบที่ 19 กองกําลังสุรสีห์ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจค่ายทัพพระยาเสือ ได้รับมอบพืชไร่ อาทิ กล้วย ต้นกล้วย สับปะรด อ้อย ประมาณ 10 ตัน จากเกษตรกรในเขตอําเภอสวนผึ้ง โดยมีนายสมศักดิ์ เหลืองจรุงรัตน์ นายก อบต.สวนผึ้ง นายนิคม ศรีคํา นายก อบต.ตะนาวศรี ได้ออกรับบริจาคพืชไร่จากชาวบ้านที่นําไปเป็นอาหารช้าง เพื่อส่งมอบให้กับทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ เพื่อนําไปมอบให้กับปางช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบปัญหานํ้าท่วมไม่มีอาหารกิน

นอกจากนี้มีเกษตรกรปลูกอ้อยในตําบลหนองพันจันทร์ อําเภอบ้านคา ตําบลแก้มอ้น และอําเภอจอมบึง ร่วมกันบริจาคอ้อยจํานวนหลายไร่ เพื่อนําไปเป็นอาหารช้างด้วยเช่นกัน โดยทางชมรมปางช้างพระนครศรีอยุธยา นํารถมารับอาหารที่ได้รับการบริจาคนําไปให้ช้างกินประทั่งชีวิตช่วงเกิดภาวะนํ้าท่วมต่อไป


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
21/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: