วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระภิกษุธรรมทายาทกว่า 80 รูปออกบิณฑบาตรช่วยนํ้าท่วมพระภิกษุธรรมทายาท กว่า 80 รูป ออกบิณฑบาตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

พระอาจารย์ทวี พรฺมหฺเทโว ผู้อํานวยการศูนย์อบรมผาสุกวนิชจังหวัดราชบุรี ร่วกับเจ้าอาวาสวัดเขาน้อยเทียมสวรรค นายวิษณุ เปี่ยมพลู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตําบลอ่างทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นําพระภิกษุธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย รุ่นเข้าพรรษา ของศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี จํานวน 80 รูป ออกรับบิฑบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปตามหมู่บ้านหมู่ที่ 1-6 ตําบลอ่างทอง อําเภอเมืองราชบุรี

เพื่อนําสิ่งของที่ได้รับจากการบิณฑบาตรไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมในจังหวัดต่าง ๆ ที่กําลังประสบอยู่ โดยจากการออกรับบิณฑบาตรในครั้งนี้ มีประชาชนจํานวนมากนําสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งมายืนรอใส่บาตรบริเวณหน้าบ้าน ที่พระภิกษุและสามเณรเดินผ่านภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
21/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: