วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชาวบ้านร้องเรียนส่วนราชการหลังหวั่นปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านอำเภอดำเนินสะกวดกว่า 70 คน เข้าร้องเรียนต่อนายอำเภอดำเนินสะดวก ขอให้ช่วยประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งระบายน้ำออกไปลงทะเลให้เร็วที่สุด หลังหวั่นปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ชาวบ้านอำเภอดำเนินสะกวดกว่า 70 คน เข้าร้องเรียนต่อนายอำเภอดำเนินสะดวก ขอให้ชลประทานที่รับผิดชอบเร่งระบายน้ำออกไปลงทะเลให้เร็วที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้น้ำในคลองดำเนินสะดวกมีระดับสูงในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในที่ลุ่มบางแห่งถูกน้ำท่วมขังแล้ว ซึ่งตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า ในขณะนี้มีน้ำจากแม่น้ำท่าจีนถูกปล่อยระบายจากจังหวัดนครปฐม ออกมาทางประตูน้ำบางยาง ชาวอำเภอดำเนินสะดวกจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหามาตรการเพื่อระบายน้ำออกให้เร็วที่สุด เพราะเกรงว่าพืชผลของชาวสวน จะได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไปด้วย

สำหรับผู้แทนจากชลประทานได้ชี้แจงว่า เนื่องจากปีนี้ต้องยอมรับว่าน้ำมีปริมาณมากทั้งจากแม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำท่าจีน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน แต่อย่างไรก็ตามได้ดำเนินการโดยเปิดประตูระบายน้ำเมื่อน้ำลด พร้อมทั้งนำเรือผลักดันน้ำ และสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มที่แล้ว ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนทางด้าน นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล นายอำเภอดำเนินสะดวก ชี้แจงกับชาวบ้านว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดเช่นกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวดำเนินสะดวก ส่วนการบริหารจัดการที่ประตูระบายน้ำบางนกแขวก เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี การใช้งบประมาณข้ามจังหวัดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ คงต้องมาร่วมมือกันหามาตรการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ต่อไปภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
13/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: