วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ธนาคารออมสินสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน

ธนาคารออมสินสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนและจัดอบรมระบบโปรแกรมบัญชีแก่เจ้าหน้าที่

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมบัญชีสถาบันการเงินชุมชน ให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดราชบุรี ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ในการยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพร้อมให้แก่สมาชิก สร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่นแก่สมาชิก เป็นที่พึ่งของชุมชน ในการกู้ยืมเงินต่อไป

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยประธานกรรมการ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมือง วัดเพลง บ้านโป่ง และโพธาราม จำนวน 194 กองทุน กองทุนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 388 คน นอกจากนี้ธนาคารออมสิน ภาค 4 ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่กองทุนหมู่บ้านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย
  


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: