วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันสังคมสมเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2554
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันสังคมสมเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2554

ที่อาคารอเนกประสงค์ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันสังคมสมเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2554 พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศบาลตำบลหลักเมือง และนายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ อาสาสมัครในจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ไทย

สำหรับกิจกรรมในงานดังกล่าวประกอบด้วย การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ มอบเข็มที่ระลึกแด่คนดีศรีแผ่นดิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่เดือดร้อน จำนวน 320 ชุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริการประชาชน เช่น บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน แนะนำอาชีพ การบริการตรวจสุขภาพ บริการเสริมสวยตัดผม กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งการเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: