วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชาวอำเภอสวนผึ้ง มอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

อบต.ป่าหวายร่วมกับ ชาวอำเภอสวนผึ้ง มอบเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ซึ่งตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รับมอบสิ่งของ จากนางธัญญา สุตัณฑวิบูลย์ นายก อบต.ป่าหวาย ที่มาพร้อมกับ สมาชิกสภา อบต. ป่าหวาย และกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.สวนผึ้ง ได้รวบรวมและนำมาส่งมอบให้กับศูนย์รับบริจาคของ จ.ราชบุรี ซึ่งประชาชนชาว อ.สวนผึ้งทุกตำบล ทุกหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งประกอบด้วยเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนกว่า 2,000 ชุด รวมมูลค่ากว่า 576,113 บาท


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: