วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รพ.ราชบุรี เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม









ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

โรงพยาบาลราชบุรี เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ที่โรงพยาบาลราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราชบุรี โดยมีนายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี คอยให้การต้อนรับ เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุกทกภัยในหลายพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ดังนั้นปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้สั่งการให้จังหวัดราชบุรี เตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ประสบปัญหาอุกทกภัย

ซึ่งจังหวัดราชบุรี ต้องเตรียมรับผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 350 เตียง ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชบุรี 100 เตียง โรงพยาบาลบ้านโป่ง 50 เตียง โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 50 เตียง และโรงพยาบาล โพธารามอีกจำนวน 50 เตียง ไว้คอยรองรับผู้ป่วยที่อาจจะต้องเคลื่อนย้ายมา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ ส.ส.ราชบุรี เขต 1 จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้การช่วยและการประสานงานในด้านต่างๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้ารับการรักษาแล้วที่โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 12 ราย



ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: