วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า โครงการสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือชมรมผู้สูงอายุทุกระดับ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันครบรอบ 9ปี ของการก่อตั้งสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญาจังหวัดราชบุรี และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม รวม 2,000 คน
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
09/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: