วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานและสิทธิประโยชน์สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน เขต 10ราชบุรี จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน และสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ในพื้นที่นำร่องจังหวัดราชบุรี (เขต 10)

ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านพลังงาน และสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ในพื้นที่นำร่องจังหวัดราชบุรี (เขต 10) พร้อมด้วย นายวิชัยดิษฐ์ จันปิตุ พลังงานจังหวัดราชบุรี นายสัมพันธ์ เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ประจำเขต 10 ราชบุรี ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง โดยนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธาน คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน เขต 10 ราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งนี้ว่า

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และมอบหมายให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยุชุมชนไทย จ.ราชบุรี เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีความรู้ความตระหนักด้านและสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ และยังได้ฐานข้อมูล ผู้ร่วมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือในอนาคต และเป็นต้นแบบของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย เครือข่าย และประชาชนจากอำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดราชบุรี รวม 150 คน โดยมีกิจกรรม ประกอบ ด้วย การบรรยาย การจัดเวทีเสวนา และแบ่งกลุ่มระดมสมอง เป็นต้น


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
09/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: