วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

อบรมให้ความรู้ด้านเพศศึกษาสโมสรซอนต้าราชบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเพศศึกษา แก่เยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี

ที่ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี นางเพ็ญศิริ มิตรวิจารณ์ นายกสโมสรซอนต้าราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ดานเพศศึกษา แก่เยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกสโมสรซอนต้าราชบุรี เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง สำหรับโครงการดังกล่าว ทางสโมสรซอนต้าได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รวมถึง ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงโรคเอดส์เป็นต้น

นอกจากนี้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นปัญหาที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ที่ ณ ปัจจุบัน นับเป็นปัญหาสังคมที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง ทางสโมสรซอนต้าราชบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน ในจังหวัดราชบุรี ให้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่จะตามมาจากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง หรือลองผิดลองถูก โดยการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จำนวน 4 ท่านมาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
09/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: