วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน จ.ราชบุรี ระดับจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2 ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน จ.ราชบุรี ระดับจังหวัด พร้อมมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา

ที่โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดราชบุรี ระดับจังหวัด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงษ์ รวมถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬา และได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬา จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะพัฒนาและเสริมสร้างนักเรียนในด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของนักเรียนตั้งแต่ระดับเครือข่ายระดับเขต และระดับจังหวัดสู่มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี ลดพฤติกรรมความเสี่ยง หลีกหนีห่างไกลจากสิ่งเสพติด และหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดอง ซึ่งกันและกัน

โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 9 เครือข่าย รวม 208 โรงเรียน นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 14 เครือข่าย รวม 194 โรงเรียน และนักเรียนในสังกัดเทศบาล จ.ราชบุรี รวม 10 โรงเรียน เข้าร่วมทำการแข่งขัน รวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอล,วอลเล่ย์บอล,เซปักตะกร้อ,เทเบิลเทนนิส,และเปตองภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
06/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: