วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดใหม่การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมประจำปีการศึกษา 2554

ที่สนามกีฬาวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม ได้มีการเดินขบวนพาเหรด ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 สี คือ สีส้ม สีม่วงและสีเขียว โดยมีนายอวยชัย แดงด้อมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม ประจำปีการศึกษา 2554มีนายมนต์ทิพย์ มรรคเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รักการเล่นกีฬา และให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาพร้อมทั้งให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมได้จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2554 โดยแบ่งชนิดกีฬาออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แชร์บอล เปตอง กีฬาไทย และกรีฑาภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
09/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: