วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

แฟชั่นโชว์ของกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี “เราคู่กัน”ร.ร.ดรุณาราชบุรี
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

งานเดินแฟชั่นโชว์ ของกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “เราคู่กัน” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ที่โรงอาหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูติแสงจันทร์ เป็นประธานเปิดงานเดินแฟชั่นโชว์ของกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “เราคู่กัน” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมด้วยนายเกรียงวุธ นีละคุปต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี ร่วมในพิธีและร่วมรับชมการเดินแฟชั่นโชว์ในงานนี้อีกด้วย โดยมีบรรดานักเรียนให้ความสนใจร่วมชมการเดินแฟชั่นครั้งนี้จำนวนมาก

ด้านนางสุมารยาท จันทรวงศ์ อาจารย์ผู้ฝึกสอน และอาจารย์ประจำชั้นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดเผยว่า กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดงานเดินแฟชั่นของกลุ่มฯ ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ เราคู่กัน” โดยการสวมใส่รองเท้าแตะที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยการนำตุ๊กตาหลากหลายขนาด และมีหลายรูปแบบ นำมาเพิ่มสีสันให้กับรองเท้าแตะให้ดูน่าสวมใส่เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำมาสวมใส่ได้จริง

ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการฝึกอาชีพให้นักเรียน นำผลผลิตจากการศึกษามาเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อต้องการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/10 ให้นักเรียนตลอดจนบุคลากรครูได้ทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน ส่วนไฮไลท์ของงานอยู่ที่การเดินแฟชั่นของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง ได้รับเสียงตบมือจากนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ที่เข้าชมงานกันเป็นจำนวนมากภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
07/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: