วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

กรมการทหารช่าง ทำพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

ที่บริเวณหน้าตึกกองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี พลโท นิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง และข้าราชการทหาร ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้  วันที่ 14กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้กระทำพิธีวางพวงมาลาขึ้นเป็นประจำทุกปี

พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประสูติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2424 เป็นโอสรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด ทรงพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และได้เข้ารับราชการทหาร จนได้พระราชทานยศเป็น นายพลเอก ดำรงตำแหน่งจเรทหารช่าง ได้ปรับปรุงขีดความสามารถของเหล่าทหารช่างให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ นับได้ว่า พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน “ทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่าง” อย่างแท้จริง พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2475 สิริรวมอายุได้ 55 พรรษาภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
14/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: