วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

กกต.จัดประกวดวิทยากรแกนนำประชาธิปไตยในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประกวดวิทยากรแกนนำประชาธิปไตยในสถานศึกษา รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ที่ห้องประชุมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประกวดวิทยากรแกนนำประชาธิปไตยในสถานศึกษา ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญในวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมถึงนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กลุ่มเพื่อนในสถานศึกษาของตนเองและชุมชนเกี่ยวการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำหรับการประกวดครั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1-5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประกวดคัดเลือกแกนนำทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้ารับอบรมวิทยากรแกนนำการเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยทั้งหมดต้องแข่งขันการเป็นวิทยากรบรรยายเดี่ยวตามเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งมี นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม เป็นประธานในการตัดสิน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
15/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: