วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีพระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายณรงค์ พลละเอียด นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

นางวิมลรัตน์ สุภาคม ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่กรมปศุสัตว์ได้รับพระราชทานให้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโคกระบือ ไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ นี้กว่า 158,000 ราย และยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในโครงการฯ นี้อีก 90,000 ราย

สำหรับครั้งนี้ จะมอบกรรมสิทธิ์โคให้กับเกษตรกร จำนวน 70 ราย รวมโคที่มอบทั้งสิ้นจำนวน 133 ตัว ซึ่งเกษตรกรจะต้องทำสัญญายืมโคเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการฯ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโค ตัวแรกมีอายุครบ 1 ปีครึ่ง ให้ส่งลูกโคคืนโครงการฯ และเมื่อสัญญาครบ 5 ปี จะยกแม่โคพร้อมลูกโคตัวถัดไป ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมต่อไป
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: