วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

บรรยากาศเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี เขต1 อ.เมืองราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เป็นไปอย่างเงียบเหงากกต.อบจ.ราชบุรีตรวจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้ง ที่ 1 อ.เมืองราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เพื่อดูแลความเรียบร้อย มีประชาชนออกมาใช้สิทธิบางตา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 นายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง ดูแลความเรียบร้อย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้ง ที่ 1 อ.เมืองราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งบรรยากาศทั่วไปมีประชาชนออกมาใช้สิทธิบางตา

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่นายชัยวัฒน์ เนียมรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี ได้เสียชีวิตลงตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 จึงทำให้สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสิ้นสุดลง ตามมาตรา11 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศให้มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) กำหนดรับสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และกำหนดเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554

ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ผู้สมัครหมายเลข 1 นางพจนา พูลละเอียด ผู้สมัครหมายเลข 2 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ออกเป็น 43 หน่วยเลือกตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาลตำบลหลักเมือง ตำบลบางป่า ตำบลพิกุลทอง ตำบลสามเรือนและตำบลท่าราบ

สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) อย่างไม่เป็นทางการ

นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 5,989 คะแนน
ส่วนนางพจนา พูลละเอียด ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 266 คะแนน

จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 20,860 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 6,914 คน คิดเป็น 33.14 % บัตรดี 6,255 ใบ บัตรเสีย 195 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 464 ใบ


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
12/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: