วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

กีฬา “เขาวังเกมส์”
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)จัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน “เขาวังเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2554

ที่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)ร.ร.วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียน “เขาวังเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2554 โดยนายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ว่า

ร.ร.วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) ได้จัดให้มีสัปดาห์ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นการแข่งขันกีฬาภายในติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยเน้นหลัก คุณธรรม นำสู่ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน ปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับเด็กนักเรียน โดยมิได้มุ่งความเป็นเลิศทางกีฬาเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และความมีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งทาง ร.ร.กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8กันยายน 2554 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬารวม 8 ชนิด คือ ฟุตซอล แชร์บอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กระโดดเชือก เปตอง เทเบิลเทนนิส และกรีฑา
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
08/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: