วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ประมง จ.ราชบุรี ขอความร่วมมือ งดเว้นจับสัตว์น้ำ 1 วัน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายนนี้ประมงจังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือ งดเว้นจับสัตว์น้ำ 1วัน เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายนนี้

นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดี จังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนในจังหวัดราชบุรี งดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน 2554 พร้อมกับจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ เท่าที่สามารถหาได้ปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในวันดังกล่าวข้างต้นภาพ/ข่าว สุชาติ  รอดบุญพา
08/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: