วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

กช.ทำพิธีอำลาชีวิตราชการ นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่าง ปี 2554
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่าง ประจำปี 2554

เมื่อเวลา 10.00 น กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการให้กับนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่าง ประจำปี 2554 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี โดยมี นายทหารช่างชั้นผู้ใหญ่ ชั้นนายพล จำนวน 19 นาย และนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศตั้งแต่ร้อยตรี ถึง พันเอก จำนวน 107 นาย รวมทั้งสิ้น 126 นาย ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้ รวมถึงลาออกจากราชการก่อนเกษียณ โดยในปีนี้ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี โดยจะมีการมอบโล่ที่ระลึกและการกล่าวสดุดี

โดยพลโท นิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง และผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการทหาร กล่าวอำลาชีวิตราชการทหาร จากนั้นเป็นการสวนสนามเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรตินายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง โดยมีกำลังพลสวนสนาม จำนวน 4 กองพัน สำหรับพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่างในครั้งนี้ กรมการทหารช่างได้รับเกียรติจากคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
22/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: