วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี 2554
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554

ที่ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554 โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน และมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554 นี้ เป็นแผนงานตามโครงการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขา

ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ หลังในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ ประสบปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การดูแลรักษาฟื้นฟูคุณภาพน้ำจึงมีความสำคัญยิ่งเพื่อให้แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรเกี่ยวกับโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และโครงการชุมชนริมน้ำต้นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
21/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: