วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการอบรมการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

กองพลพัฒนาที่ 1 จัด โครงการอบรมการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่กำลังพล ในจังหวัดราชบุรี

ที่กองพลพัฒนาที่ 1 พลตรีธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่กองพลพัฒนาที่ 1 ได้รับมอบภารกิจจากกองทัพภาคที่ 1ให้ปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย และโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตามพระราชดำริ ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 หน่วยจะต้องหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกำลังพล ออกปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมกำลังพล ก่อนออกปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังพล ได้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อไป สำหรับเนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น การร้องทุกข์กล่าวโทษ กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
21/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: