วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOUพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีกับสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรีและสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เทป ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานอัยการภาค 7 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีกับสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรีและสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เรื่องการสอบสวนเพิ่มเติม โดยมีท่านไชยยงค์ เปรื่องเวทย์ อธิบดีอัยการภาค 7 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกิจนา ตรีอนุรักษ์ อัยการจังหวัดราชบุรี นายศาทิต สุจโต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี นายวีระ พูนวิทย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพล.ต.ต.เพชรัตน์ แสงไชย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมผู้กับกับการสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดทุกสถานีเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU อย่างพร้อมเพรียง

 สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน เพื่อให้สำนวนการสอบสวนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุด โดยลดปัญหาการสวบสวนเพิ่มเติม ในการแก้ไขปัญหาความบกพร่องกรณีสอบสวนไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา อีกทั้งเพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาการส่งสำนวนการสอบสวนล่าช้าตลอดจนการสอบสวนเพิ่มเติมล่าช้า ในอันที่จำอวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: