วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลวัดเพลง นำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หวังลดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

เทศบาลตำบลวัดเพลง นำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หวังลดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

หากกล่าวถึงพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ทุกคนอาจมองเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งต่างจากการใช้พลังงานด้วยไฟฟ้าแบบระบบทั่วไปที่ชาวบ้านรู้จักดี คือพลังงานจากโรงไฟฟ้า นี่จึงเป็นที่มาของทางเทศบาลตำบลวัดเพลง โดยนายธนศักดิ์ มาคะสิระ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง จึงได้คิดริเริ่มที่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อลดภาวะโลกร้อน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนายธนศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานเทศบาลตำบลวัดเพลง ได้ติดตั้งระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่า (ระบบโซล่าเซลล์) เริ่มต้นด้วยการออกแบบการก่อสร้างสำนักงานให้สามารถรับแสงแดดได้ทุกทาง

นายธนศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่สำนักงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเวลามากว่า 2 ปี ทางสำนักงาน ก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าลงได้มาก จากเดิมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าต่อเดือนเกือบ 2 หมื่นบาท แต่ปัจจุบัน บางเดือนแทบไม่ต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าด้วยซ้ำ นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้มีแนวความคิดที่จะหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นมากเกินความเป็นที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน

โดยนายธนศักดิ์ ได้กล่าวเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก หันมาติดตั้งระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) เพื่อลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งประหยัดค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนได้อย่างยั่งยืนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: