วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด และพัฒนาตนเองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด และพัฒนาตนเอง ให้กับบุคลากร ในองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายอุดม เปรมพูลสวัสดิ์ กรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด และพัฒนาตนเอง โดยนางธิดา กวงเมี้ย รองประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี ฝ่ายท่องเที่ยว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมดังกล่าวว่า หอการค้าจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่นและของประเทศชาติ จึงได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดและพัฒนาตนเอง ขึ้น

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและประสบการณ์ ในการพูดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาไหวพริบปฎิภาณการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพูด การสนทนาให้เท่าทันกับบุคคลอื่น เพื่อรู้จักใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่สัมฤทธิ์ผลทั้งในการทำงานและกับครอบครัว เพื่อให้มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นำที่ดี เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำที่แม่นยำ

สำหรับการอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดและพัฒนาตนเองครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบเป็นนักธุรกิจที่มาจากสาขาอาชีพต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2554 รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 3 วันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: