วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นายก อบจ.เปิดใจพร้อมนโยบายหลังดำรงตำแหน่ง
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดใจหลังดำรงตำแหน่งพร้อมเผยนโยบาย ทั้ง 6 ด้าน ที่จะสานงานต่อ ก่องานใหม่

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่ตนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตนต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้โอกาสกลับมาทำหน้าที่ตามเดิม อีกครั้ง ซึ่งตนขอยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองน่าอยู่มีการพัฒนาทุกๆด้าน และพร้อมจะยืนอยู่เคียงข้าพี่น้องประชาชนตลอดไป โดยนโยบายหลักๆก็มีด้วยกัน 6 ด้าน เพื่อสานงานต่อก่องานใหม่

ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการนโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการเมืองการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งทั้ง 6นโยบายดังกล่าว ตนพร้อมแล้วที่จะเร่งพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงตามที่ได้ประกาศนโยบายไว้ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
22/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: