วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เตือนภัยศัตรูพืช โรคแอนแทรกโนสเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เตือนการระบาดของ ศัตรูพืช โรคแอนแทรกโนส สร้างความเสียหายต่อผลผลิตมะม่วงเป็นอย่างมาก

นางรัตนา แก้วเกียรติยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เตือนการระบาดโรคแอนแทรกโนส (Anthracnose) เป็นโรคที่ทำความเสียหายทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตมะม่วงเป็นอย่างมาก สามารถเข้าทำลายได้เกือบทุกส่วนของมะม่วง ในช่วงนี้มะม่วง อยู่ในระยะแตกใบอ่อน เริ่มแรกจะเป็นจุดเล็ก ๆ บนใบอ่อนมองดูใสกว่าเนื้อใบรอบ ๆ จุดนี้จะขยายออกเป็นวงขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความชื้นและความแก่อ่อนของใบ

โดยจะเห็นชอบแผลชัดเจนเป็นสี น้ำตาลเข้ม ในสภาพความชื้นสูง แผลที่เกิดบนใบอ่อนมาก ๆ จะมีขนาดใหญ่ขยายออกได้รวดเร็ว และมีจำนวนแผลมากติดต่อกันทั้ง ฝืนใบ ทำให้ใบแห้งทั้งใบหรือใบบิดเบี้ยว เมื่อแก่ขึ้นเพราะเนื้อที่ในบางส่วนถูกทำลายด้วยโรค ถ้าในสภาพที่อุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะสม แผลบนใบจะมีลักษณะเป็นจุดขนาดเล็กกระจัดกระจายทั่วไปบริเวณกลางแผล ซึ่งมีสีน้ำตาลอ่อนกว่าขอบแผล และมีลักษณะบางกว่าเนื้อใบ อาจจะฉีกขาดและหลุดออกเมื่อถูกน้ำ ทำให้แผลมีลักษณะเป็นรูคล้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืน การป้องกันกำจัดควรใช้เชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ขยำให้เข้ากันเพื่อเอาสปอร์ออกจากเมล็ดข้าวฟ่างกรองเอาแต่น้ำและผสมสารจับใบ แล้วฉีดพ่น ใช้สารเคมีที่แนะนำคือ -คาร์เบนดาซิม 50% ดับบลิวพีอัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร -แมนโคเซบ 80% ดับเบิลพีอัตรา 40-52 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดสลับกันทุก ๆ 14 วันภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
23/08/54
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: