วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ไข้เลือดออกระบาด จ.ราชบุรี ติดอันดับที่ 13 ของประเทศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เตือนระวังโรคไข้เลือดออก หลังมีการระบาดที่จังหวัดราชบุรีและติดอันดับ 13 ของประเทศ

นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก กลุ่มงานควบคุมโรคและสุขภาพ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 20 กรกฎาคม 2554 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมแล้ว 638 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 76.25 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นหญิงอายุ 48 ปี ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดมีอายุระหว่าง 5 -14 ปี ร้อยละ 46 ของผู้ป่วยทั้งหมดอำเภอที่พบการระบาดได้แก่อำเภอ บางแพ อ.บ้านโป่ง อ.วัดเพลง สถานการณ์ล่าสุดจังหวัดราชบุรีติดอันดับที่ 13 ของประเทศที่พบการระบาดของไข้เลือดออก พื้นที่ต้องดำเนินการควบคุมอย่างเร่งด่วน คือ

อำเภอเมือง ม.2 ต.พงสวาย ,ม.3 ต.เขาแร้ง ,ม.7 ต.สามเรือน ,ม.3 ต.เกาะพลับพลา
อำเภอบ้านโป่ง ม.1,2,15 ต.หนองอ้อ ,ม.6 ต.ลาดบัวขาว ,ม.3,11 ต.กรับใหญ่ ม.12,15 ต.ท่าผา ,ม.10 ต.นครชมน์
อำเภอโพธาราม ม.4 ต.เตาปูน , ม.4 ต.บ้านเลือก , ม 3 และ 6 ต.ธรรมเสน
อำเภอดำเนินสะดวก ม.4 ต.ดอนกรวย ,ม.4 ต.แพงพวย ,ม.7 ต.ขุนพิทักษ์
อ.ปากท่อ ม.2 ต.วังมะนาว และอำเภอวัดเพลง ม.2 ต.เกาะศาลพระ

การนี้ขอให้ประชาชนร่วมมือช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยการ ปิดฝาโอ่ง ปิดฝาภาชนะเก็บกักน้ำ, เปลี่ยนน้ำ ในแจกันหรือภาชนะเก็บน้ำในห้องน้ำทุกๆ 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุงลาย, หากมีอาการสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรรีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน ห้ามซื้อยามารับประทานเอง


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: