วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มรมจ.จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ ส่งเสริมวิชาการท่องเที่ยวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวแก่นักศึกษา จัดศูนย์การท่องเที่ยวจอมบึงเปิดประตูสู่อาเซียน

กิจกรรมงานสานสัมพันธ์ด้วยบรรยากาศไทยๆสไตล์ย้อนยุค และการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงค่ำบริเวณลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คือ โครงการส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและชุมชนภายนอก

โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดงานพร้อมเปิดศูนย์การท่องเที่ยว MCRU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ แสงสัมฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันร่วมกิจกรรม ด้วยบรรยากาศแบบไทย ทั้งการแสดงศิลปะมวยไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค เป็นสีสันของการจัดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน ให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาบูรณาการการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นขอมชาติ โดยมีกิจกรรมการสัมมนาจากผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการรีสอร์ทเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมศึกษาดูงาน รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง

ในส่วนศูนย์การท่องเที่ยวMCRU เป็นศูนย์การท่องเที่ยวแห่งแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี นอกจากเป็นศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์จริงด้านทัวร์ การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม รีสอร์ท การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับกับประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอีกด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
23/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: