วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อสม.สธ.ประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 43องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 43

ที่ศาลาวัดเจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน หรือ (อสม.) พร้อมด้วย นางนัทธมน ยิ้มแย้ม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธี

โดยนายธนู ธาดาพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน หรือ (อสม.) นั้น เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของสองหน่วยงาน คือ อบจ.ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี ซึ่งจัดให้มีโครงการหลักสูตรการฝึกอบรม โดยนำกระบวนการลูกเสือมาประยุกต์ใช้ ในการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข และฝึกอบรมทีมวิทยากรครู ระดับอำเภอ ในแต่ละอำเภอ รวม 24 ทีม

และได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของ อสม. เสริมสร้างอุดมการณ์จิตอาสา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนให้แก่ อสม.โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสม.จาก ต.หินกอง ต.ห้วยหมู อ.เมืองราชบุรี จำนวน 152 คนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
23/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: