วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เฝ้าระวังสัตว์ป่วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีเผย ให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษ คาดอาจส่งผลให้สัตว์ป่วยตายได้

นางรัตนา แก้วเกียรติยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร เตือนให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้จะมีฝนกระหน่ำลงมามากในแต่ละวันอากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นร้อนชื้น และบางวันอาจหนาวเย็นจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีโรงเรือนหรือที่กันแดดกันฝน ทำให้สัตว์ต่าง ๆ อาจปรับสภาพไม่ทัน ภูมิต้านทานลดต่ำลงและอาจเกิดความเครียด ส่งผลให้สุขภาพสัตว์อ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่ายกับโรคหวัด โรคหลอดลมอักเสบ หรือ โรคปอดบวม นอกจากนี้หากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน มีน้ำท่วมขังจะทำให้พืชอาหารสัตว์ตายส่งผลให้สัตว์ขาดแคลนอาหารผอม อ่อนแอยิ่งขึ้น

ดังนั้น เกษตรกรจึงควรเตรียมเสบียงพืชอาหารสัตว์ไว้พร้อมใช้ยามฉุกเฉิน และหากพบเห็นสัตว์ป่วย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์สามารถแจ้งที่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทั้งนี้ช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลง ควรระงับการนำสัตว์เข้าใหม่ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกพันธุ์สัตว์จากแหล่งที่มีความปลอดภัย สัตว์มีที่มาถูกต้องมีประวัติสัตว์ชัดเจน โดยเฉพาะในโค กระบือ แพะ แกะ วิธีการดูแลสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงควรจัดพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ให้โรงเรือนมีที่กำบังลมและฝน รวมทั้งมีวัสดุปูลอง จัดหาอาหารสัตว์ตามฤดูกาลให้เพียงพอ พร้อมใช้ยามฉุกเฉิน

ควบคุมการเข้าออกของคน สิ่งของ ไม่ให้มีการนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงได้และมีการพ่นทำลายเชื้ออย่างถูกวิธี หมั่นสังเกตดูอาการของสัตว์คือดูว่ามีอาการป่วยหรือไม่ กรณีพบสัตว์ออกจากฝูงรีบแจ้ง ปศุสัตว์ตำบล หรือปศุสัตว์อำเภอเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและลดความเสียหายต่อไป
ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
26/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: