วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาธรรมศาสตร์ราชบุรี ครั้งที่ 4
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาธรรมศาสตร์ราชบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554

ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาธรรมศาสตร์ราชบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 โดยนางสาวณิชารีย์ แก้วไชยษา คณะกรรมการโครงการแนะแนวการศึกษาธรรมศาสตร์ราชบุรี กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ตามที่กลุ่มนักศึกษาราชบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการในครั้งนี้ ในวันที่ 26-28 สิงหาคม นี้ โดยจัดค่ายแนะแนววิชาการและการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในการเลือกศึกษาและเตรียมพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเกิดเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการตระหนักสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ สืบไป สำหรับโครงการนี้มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดราชบุรี รวม 170 คน จากการสอบคัดเลือกและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 60 คน รวมระยะเวลาการอบรม 3 วัน 2 คืนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
29/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: