วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสัมมนาวิชาการ คกก.สมาชิกชมรมร้านขายยา จ.ราชบุรีชมรมร้านขายยาจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดราชบุรี เพื่อแจ้งข่าวสารและความเคลื่อนไหวของวงการร้านขายยา

ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และสัมมนาเชิงวิชาการ ให้กับคณะกรรมการ สมาชิก รวมถึง ผู้ประกอบการร้านขายยา ในจังหวัดราชบุรี เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของทางชมรม รวมถึงความเคลื่อนไหวของวงการร้านขายยาให้ผู้ประกอบการร้านขายยาได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยาต่างๆ และตัวยาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้กว่า 50 คน


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
09/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: