วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี


เทศบาลเมืองราชบุรี จัดโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี เทิดพระเกียรติ 12สิงหา พระบรมราชินีนาถ

ที่บริเวณริมคลองฝรั่ง เทศบาลเมืองราชบุรี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมในพิธีเปิดโครงการอย่างพร้อมเพรียง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 เทศบาลเมืองราชบุรี โดยนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี

มีนโยบาย จัดทำโครงการพัฒนาเทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับโครงการชลประทานราชบุรี ดำเนินการพัฒนาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชพร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองฝรั่ง ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2554 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเป็นการอนุลักษณ์และรักษาสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงโครงการชลประทานราชบุรี ให้การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ ในการพัฒนาในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
09/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: